PartnerekProgramok
Linkek
INFORMÁCIÓ

Napfogyatkozás '99


Csillagászati értelemben fogyatkozásnak tekintjük azokat a jelenségeket, amikor valamely égitestnek nem az egész korongját látjuk, hanem azt a megfigyelő elől egy másik égitest részben vagy teljesen eltakarja.A fogyatkozást előidéző és a fogyatkozást szenvedő égitestek periodikus mozgást végeznek. Kisebb bolygók esetén átvonulásnak, vagy fedésnek nevezik a méretkülönbségek miatt. Napfogyatkozásnak nevezzük azt a jelenséget, amely kedvező pályafeltételek esetén előfordul. A Földdel egy vonalba esik két másik égitest a Nap és a Hold.A Föld keringésének egyik következménye, hogy bolygónkról nézve a Nap korongja napról napra eltolódik a csillagok között és egy év alatt egyszer körbejárja az égboltot. A Hold pályasíkja a Földével hajlásszöget zár be, így csak kivételes alkalmakkor léphet fel ez a jelenség.Ha a Hold keringése során éppen a két pálya csomópontjában és a csomópont éppen a Nap-Föld összekötő egyenesén vagy annak közelében található, fogyatkozási jelenség következik be.

Teljes napfogyatkozás lesz 1999.08.11-én.A Hold a Nap és a Föld közé kerül.E ritka és lenyûgözõ természeti jelenség most Magyarországról is megfigyelhetõ. A kb 110km átmérõjû Hold árnyéka Szombathely-Siófok- Kiskõrös-Szeged-Makó középvonalon vonul át hazánkon.

A Napba - mint általában - nem ajánlatos belenézni.Most sem lesz ez másképp,
kivéve azt a pár percet mikor a Hold teljesen a Nap elé kerül.